เงื่อนไขข้อตกลง และคำแนะนำในการใช้บริการ

1. รายการจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันการจอง และชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. เมื่อคุณได้ทำรายการจองและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง โปรดแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่เรา เช่น รายละเอียดสถานที่และเวลานัดพบ ข้อมูลเที่ยวบินที่มาถึง เจ้าหน้าที่ของเราอาจติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยืนยันการจอง หรือยกเลิกรายการจอง เมื่อพบว่าท่านให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง มีประวัติอาชญากรรม หรือส่อเจตนาทุจริต หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข
4. โปรดชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุในอีเมล์เท่านั้น บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบในกรณีท่านโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่นใด
5. โปรดชำระเงินค่าบริการทันทีที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันการจองได้ หากท่านไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่ระบุ หรือไม่แจ้งผลการชำระเงินให้เราทราบ

การเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการจอง
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการจองโดยไม่มีค่าบริการ เมื่อดำเนินการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (2 วัน ทำการ) ก่อนกำหนดส่งมอบรถ การดำเนินการหลังจากระยะเวลาที่กำหนดอาจมีค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

สำคัญมาก บริษัทฯ สามารถคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับรายการจองเท่านั้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.096-4514419

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!