บัญชีสมาชิก

สิทธิพิเศษในการเช่ารถในกระบี่

Register

เงื่อนไขข้อตกลง และคำแนะนำในการใช้บริการ
1. รายการจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันการจอง และชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. เมื่อคุณได้ทำรายการจองและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง โปรดแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่เรา เช่น รายละเอียดสถานที่และเวลานัดพบ ข้อมูลเที่ยวบินที่มาถึง เจ้าหน้าที่ของเราอาจติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยืนยันการจอง หรือยกเลิกรายการจอง เมื่อพบว่าท่านให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง มีประวัติอาชญากรรม หรือส่อเจตนาทุจริต หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข
4. โปรดชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุในอีเมล์เท่านั้น บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบในกรณีท่านโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่นใด
5. โปรดชำระเงินค่าบริการทันทีที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันการจองได้ หากท่านไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่ระบุ หรือไม่แจ้งผลการชำระเงินให้เราทราบ

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!